polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 25 maja 2020 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Maz.
IV Zjazd Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Mazowieckim

 

21 października gościnnie w sali Domu Kultury w Będkowie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zgromadzeni delegaci, przedstawiciele do zarządu, członkowie ustępujących władz  z terenu powiatu tomaszowskiego oraz zaproszeni goście spotkali się w celu podsumowania działalności oraz wyboru władz na kolejną kadencje.

Zebranie otworzył dh Tadeusz Cisowki - Prezes ZOP OSP RP w Tomaszowie Mazowieckim. Po odegraniu hymnu  związkowego,  druhowie przystąpili do obrad zjazdu wybierając dwóch przewodniczących zjazdu: dh Edwarda Pietrzyka i dh Bogdana Kąckiego. Decyzją delegatów w prezydium zjazdu zasiedli również: pani Barbara Robak (członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego) – reprezentująca Starostę Powiatu Tomaszowskiego pana Mirosława Kuklińskiego, pani Anna Król – Pospieszny (Sekretarz Gminy Będków) – reprezentująca Wójta Gminy Będków pana Lesława Kołodziejczyka, dh Zbigniew Kowalczyk – kapelan powiatowy strażaków oraz dh Krzysztof Iskierka – Komendant PSP w Tomaszowie Mazowieckim. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad wybrano delegatów do Komisji mandatowej, Komisji wyborczej, Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków. Prezes ZOP OSP RP dh Tadeusz Cisowski dokonał oceny działalności Związku OSP RP  na terenie powiatu tomaszowskiego mijającej kadencji. Dokonując podsumowania Prezes podkreślił, że do osiągnięcia sukcesów Związku przyczyniła się bardzo dobra współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Tomaszowie Mazowieckim, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz Wójtami. To właśnie na władzach samorządowych spoczywa zadanie organizacji ochrony przeciwpożarowej, zadanie to zaznaczył Prezes jest bardzo dobrze realizowane. Świadczy o tym sukces jaki odniosły władze samorządowe powiatu tomaszowskiego uzyskując dofinansowanie do czterech aut pożarniczych (spośród ośmiu na całe województwo łódzkie) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Za tą współpracę należą się duże podziękowania. Jednocześnie Prezes związku złożył podziękowania w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego bryg. Romanowi Pająkowi – dotychczasowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim za wieloletnią owocną współpracę a st. bryg Krzysztofowi Iskierce pogratulował powołania na to stanowisko. Szczególne słowa uznania skierował do członków ustępującego Zarządu, do  przedstawicieli stowarzyszeń oraz sponsorów za wspieranie i współpracę ze Związkiem, a wszystkim Druhnom i Druhom podziękował za bezinteresowną i wzorową postawę. Następnie obecni na Zjeździe wysłuchali sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za okres minionej kadencji. Po dyskusji odbyło się głosowanie – zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.

W dyskusji  zabrali  głos  delegaci oraz  zaproszeni goście: dh Bogdan Kącki, dh Stanisław Karwas, pani Barbara Robak, dh Krzysztof Iskierka, dh Jacek Płeska, dh Henryk Kwapisz, dh Bogdan Krężelewski oraz ks. kapelan dh Zbigniew Kowalczyk,  którzy poruszyli problemy nurtujące strażaków ochotników z terenu powiatu. Prezes dh Tadeusz Cisowski podkreślił zasadność złożonych wniosków i poinformował, że wnioski zostaną uwzględnione w planie działania i będą przekazane delegatom na zjazd wojewódzki. Po złożeniu sprawozdań przez komisje zjazdowe, delegaci zatwierdzili skład zarządu oddziału powiatowego uzupełniając go o przedstawicieli instytucji współpracujących ze związkiem. Podczas ogłoszonej przerwy zarząd oddziału oraz komisja rewizyjna odbyły swoje pierwsze konstytuujące posiedzenia.

Skład Zarządu i jego Prezydium, które ukonstytuowało się na swoim pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczył dh Kącki Bogdan:

 1. CISOWSKI TADEUSZ                    - PREZES
 2. BALA KAZIMIERZ                        - WICEPREZES
 3. PIETRZYK EDWARD                    -  WICEPREZES
 4. PECYNA MARIA                           - SEKRETARZ
 5. KRĘŻELEWSKI BOGDAN           - SKARBNIK
 6. ISKIERKA KRZYSZTOF              - CZŁONEK PREZYDIUM
 7. KOWALCZYK ZBIGNIEW           - CZŁONEK PREZYDIUM
 8. KARWAS STANISŁAW                 - CZŁONEK PREZYDIUM
 9. KĄCKI BOGDAN                           - CZŁONEK PREZYDIUM
 10. KAWNIK ADAM                            - CZŁONEK PREZYDIUM
 11. REBZDA JERZY                             - CZŁONEK ZARZĄDU
 12. KRÓL EDMUND                            - CZŁONEK ZARZĄDU
 13. DZIEDZIANOWICZ ANDRZEJ    - CZŁONEK ZARZĄDU
 14. ZIELIŃSKI ROMAN                      - CZŁONEK ZARZĄDU 

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego  przedstawia się następująco:

 1. KOBACKI LESZEK                      -  PRZEWODNICZĄCY
 2. MARCJANIK ŁUKASZ                - WICEPRZEWODNICZĄCY
 3. SOBCZYK TOMASZ                    - SEKRETARZ
 4. MARDZIO EDWARD                   - CZŁONEK
 5. STANISZEWSKI JANUSZ           - CZŁONEK

 Po wznowieniu obrad zjazd wybrał delegatów na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w osobach:

 1. CISOWSKI TADEUSZ
 2. BALA KAZIMIERZ
 3. KĄCKI BOGDAN

Zjazd w części uchwałodawczej przyjął uchwały zatwierdzające podjęte decyzje podczas obrad a także przyjął program działania na kolejną kadencję.

Na zakończenie zabrał głos ponownie wybrany Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Tadeusz Cisowski, który podziękował za wybór i obdarzone zaufanie a na ręce pani Annie Król-Pospieszny reprezentującej Wójta Gminy Będków pana Lesława Kołodziejczyka złożył podziękowanie za współpracę w organizacji zjazdu oraz za gościnę. Następnie przewodniczący obrad dh Edward Pietrzyk dokonał zamknięcia IV Zjazdu ZOSP RP Powiatu Tomaszowskiego. Zdjęcia wykonał dh Krzysztof Jabłoński.

Zjazd uświetnił swoim występem Zespól Ludowy Fajne Babki z Będkowa.

 

09-11-2016
Galeria
Szukaj w artykułach
Artykuły z ostatniego miesiąca
Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31