polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 06 lipca 2020 r. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Brzustowie

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania (piwnicy i piętra) budynku Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Remont dróg gminnych w miejscowościach Drzazgowa Wola - Ceniawy, Ewcin i Zacharz o łącznej długości 2350 m.

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012