polski angielski niemiecki
Czwartek, 15 kwietnia 2021 r. Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
Ogłoszenie o naborze dodatkowymGmina Będków
ogłasza
rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca od 2 listopada b.r.
dla dzieci w wieku przedszkolnym
w nowym oddziale

Publicznego Przedszkola  Gminnego im. Kubusia Puchatka w Będkowie

utworzonym w ramach projektu

„Przedszkole oknem na świat”

1.09.2016 – 31.08.2017

Do nowej grupy przyjęte może zostać dziecko zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Będków.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 7), zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przedszkolne prowadzone są w godz. 7.00-16.30 do 31.07.2017.

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 24-31 października br. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie.

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie.