polski angielski niemiecki
Piątek, 03 lipca 2020 r. Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy
Szczegółowy harmonogram obowiązujący od 17 września 2018 r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie "Eduk@cja przyszłości" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS na rok szkolny 2018/2019 (obowiązujący od dnia 17 września 2018 r.)